MAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA MAX gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

BIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA BIG70 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

SPEED79

Dung lượng 2 GB
Giá cước 79.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA SPEED79 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

 • 2GB Data tốc độ cao
 • 30 phút gọi nội mạng miễn phí
 • 30 SMS nội mạng

B99

Dung lượng 600MB
Giá cước 99.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA B99 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • 30 phút gọi ngoại mạng
 • 60 tin nhắn nội mạng
 • 600MB data tốc độ cao

VD89

Dung lượng 60 GB
Giá cước 89.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA VD89 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

 • 2GB 1 ngày
 • Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + 50 phút ngoại mạng Dành sim VD89 hoặc sim kích hoạt từ 21/7 đến 31/10/2017

VD89P

Dung lượng 120 GB
Giá cước 89.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA VD89P gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

 • 4GB 1 ngày/ 3 tháng đầu, từ tháng thứ 4 có 2GB/ngày
 • Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + 50 phút ngoại mạng Dành riêng cho sim VD89P