VD89

Dung lượng 60 GB
Giá cước 89.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA VD89 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

 • 2GB 1 ngày
 • Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + 50 phút ngoại mạng Dành sim VD89 hoặc sim kích hoạt từ 21/7 đến 31/10/2017

VD89P

Dung lượng 120 GB
Giá cước 89.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA VD89P gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

 • 4GB 1 ngày/ 3 tháng đầu, từ tháng thứ 4 có 2GB/ngày
 • Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + 50 phút ngoại mạng Dành riêng cho sim VD89P

60G

Dung lượng 60 GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA 60G gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

 • Dành cho thuê bao nhận được tin nhắn
 • 2GB/ 1 ngày liên tục 30 ngày

VD99

Dung lượng 30 GB
Giá cước 99.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA VD99 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 1GB 1 ngày,
 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng <10 phút Áp dụng cho thuê bao nhận được tin nhắn

VD99PLUS

Dung lượng 60 GB
Giá cước 99.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA VD99PLUS gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 2GB 1 ngày,
 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng <10 phút Áp dụng cho thuê bao nhận được tin nhắn

ZONE50

Dung lượng 105GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA ZONE50 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 3.5GB/ngày liên tục 30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao ở Nam Định, sim Zone50 VinaPhone.

HT50

Dung lượng 60 GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA HT50 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng <10 phút + 10 phút ngoại mạng + 02 GB/ngày