MAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA MAX gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

MAX100

Dung lượng 5.8GB
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA MAX100 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

MAX200

Dung lượng 15GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA MAX200 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

MAX300

Dung lượng 30G
Giá cước 300.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA MAX300 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

SPEED79

Dung lượng 2 GB
Giá cước 79.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA SPEED79 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

 • 2GB Data tốc độ cao
 • 30 phút gọi nội mạng miễn phí
 • 30 SMS nội mạng

SPEED199

Dung lượng 6 GB
Giá cước 199.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA SPEED199 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

 • 6GB Tốc độ cao
 • 30 phút gọi nội mạng miễn phí
 • 30SMS miễn phí

SPEED299

Dung lượng 10GB
Giá cước 299.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA SPEED299 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

 • 10GB Tốc độ cao
 • 30 phút gọi nội mạng miễn phí
 • 30SMS miễn phí

6TMAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DA 6TMAX gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

 • Mỗi tháng nhận 3.8 GB liên tục 6 tháng
 • Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

6TMAX100

Dung lượng 5.8 GB
Giá cước 500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DA 6TMAX100 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

 • Mỗi tháng nhận 5.8 GB liên tục 6 tháng
 • Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

12TMAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 700.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA 12TMAX gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 3.8 GB liên tục trong 12 Tháng

12TMAX100

Dung lượng 5.8 GB
Giá cước 1.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA 12TMAX100 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 5.8 GB liên tục trong 12 Tháng